Wat houdt een verzuimverzekering in?

Wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat, ben je als werkgever en eigenrisicodrager verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Dit risico kun je afdekken met een verzuimverzekering. Acture Verzekeringen biedt een verzuimverzekering om de loondoorbetalingsperiode van 2 jaar af te dekken. Hiermee bieden wij u de mogelijkheid om een integrale oplossing aan te bieden. Vanaf de eerste ziektedag tot en met het twaalfde ziektejaar.

Uniek: óók ‘Deels Verzekerd’

Naast een 100% conventionele verzekeringsoplossing is het, in navolging van onze ZW- en WGA eigenrisicodragen oplossingen, ook mogelijk om voor relaties met een hogere loonsom het risico deels met 25%, 50% of 75% te verzekeren.

Hoe werkt de Verzuimverzekering Deels Verzekerd? 

  • Met de Verzuimverzekering Deels Verzekerd heeft uw relatie een eigen risico dat uitgedrukt is in een percentage van de uitkering. 
  • Bij de Verzuimverzekering Deels Verzekerd valt niet het volledige risico onder de verzekering, uw relatie krijgt het verzekerde deel van de loondoorbetaling vergoed vanuit deze verzekering.


Voorbeeld

Eén van de werknemers wordt ziek en er is gekozen voor een verzuimverzekering met een eigen risicopercentage van 25%. Nadat de werknemer langer ziek is dan het aantal gekozen wachtdagen (én er is vastgesteld dat u voor de werknemer recht heeft op een vergoeding), blijft u het loon doorbetalen, maar krijgt u 75% van het verzekerde loon (en evt. meeverzekerde werkgeverslasten) vergoed vanuit de verzekering.

Welke bedrijven komen voor deze verzekering in aanmerking

Dit is afhankelijk van de loonsom van de onderneming:

  • 25% deels verzekerd vanaf een loonsom van € 375.000
  • 50% deels verzekerd vanaf een loonsom van € 750.000
  • 75% deels verzekerd vanaf een loonsom van € 1.500.000

Iedere bij Acture Verzekeringen voor verzuim verzekerde werkgever is verplicht zich te laten bijstaan door één van  de door Acture Verzekeringen geselecteerde, gecertificeerde arbodiensten.

Arbodienstverlening Conventionele dekking (100%) 

Indien er wordt gekozen voor een conventionele dekking, dan heeft uw relatie de keuze uit een aantal gecertificeerde arbodiensten (zie onze website en ons digitale portaal). Heeft uw relatie al een contract met één van deze arbodiensten? Dan hoeft u niets te doen. Heeft uw relatie nog geen contract met één van deze arbodiensten, dan is uw relatie zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de dienstverlening bij de desbetreffende arbodienst, het doorgeven van ziekmeldingen, wijzigingen etc.

In principe dient uw relatie op de ingangsdatum van de verzuimverzekering een contract te hebben met één van de door ons geselecteerde arbodiensten. Mocht dat niet mogelijk zijn dan dient uw relatie binnen een jaar na de ingangsdatum van de verzuimverzekering een contract af te sluiten met een arbodienst waarmee we samenwerken.

 Arbodienstverlening Deels Verzekerd

Indien uw relatie kiest voor de Verzuimverzekering Deels Verzekerd, dan is het verplicht de arbodienstverlening af te nemen bij ArdoSZ. In principe dient u op de ingangsdatum van de ziekteverzuimverzekering een contract te hebben bij ArdoSZ. Mocht dat niet mogelijk zijn dan dient uw relatie binnen een jaar na de ingangsdatum van de verzekering een contract af te sluiten met ArdoSZ.