• Besparen op WGA schadelast
  • Volledige ontzorging op dossier
  • Uitvoering door specialist
  • Voorbereiding op samenvoegen WGA vast en WGA flex

Eigenrisicodrager WGA: eigen regie met verzekering naar draagkracht

De ontwikkelingen in het sociale zekerheidsstelsel maken dat in toenemende mate de lasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid op de werkgever verhaald worden. Hierdoor worden steeds meer werkgevers zich bewust van de (financiële) consequenties van arbeidsongeschiktheid. Of de financiering van de schadelast bij WGA nu publiek (UWV) of privaat (verzekering) belegd is; op termijn komt de rekening bij de werkgever op het bordje te liggen. Het is dus zaak om actief aan de slag te gaan met schadelastbeheersing.

De WGA ERD oplossing van Acture is gebaseerd op de gedachte dat alles staat of valt met de kwaliteit van de ziektebegeleiding en de re-integratie; de uitvoering dus. Voor de verzekering kunt u een oplossing naar draagkracht inrichten. Zo weet u zeker dat de schadelastbeheersing optimaal is en alle partijen de juiste prikkels ontvangen. Terwijl u de kosten beheerst en toch nooit meer betaalt dan nodig is.

Risicodrager

driehoek

Uitvoerder

Werkgever

Eigenrisicodragerschap WGA: de juiste prikkels voor alle partijen

In onze ervaring garandeert alleen deze rol- en taakverdeling dat alle partijen de juiste prikkels krijgen. Maar ook dat er geen prikkeling plaatsvindt die juist ongewenst is.

  • Als werkgever wordt u geprikkeld om loonwaarde te creëren, maar hoeft u zich niet te ontwikkelen tot een juridisch deskundige of een specialist sociale zekerheid. U kunt zich volledig concentreren op uw kerntaak: het succes van uw organisatie vergroten.
  • De uitvoerder wordt maximaal gestimuleerd om (ex-)werknemers snel te activeren en duurzaam loonwaarde te creëren bij de werkgever zelf of daarbuiten. Hier is hij zelf direct bij gebaat. En daar is hij in gespecialiseerd en zal zich daar dus ook volledig voor inzetten.
  • De verzekeraar kan volledig focussen op het bieden van financiële zekerheid. Zonder zich op terreinen te hoeven begeven waar hij niet thuis hoort (zoals de medische gegevens van zieke en arbeidsongeschikte werknemers) en zich niet thuis voelt (zoals de uitvoering).


Unieke samenwerking met VSZ

Acture werkt voor deze oplossing samen met VSZ. VSZ is gevolmachtigde voor meerdere verzekeraars en heeft naast een conventionele verzekering (100% verzekeren) voor het eigenrisicodragerschap WGA, een oplossing waarbij de werkgever naar keuze een deel van het risico zelf kan dragen, eigenrisicodragerschap WGA (deels verzekerd). Voor het verzekeringsvraagstuk heeft u de unieke mogelijkheid om een oplossing naar draagkracht in te richten. Door te kiezen voor een eigen risico, wordt de premie verlaagd. Voor de werkgever betekent dit lagere lasten, maar ook direct een prikkel om samen met Acture als uitvoerder te zorgen voor mogelijkheden tot het creëren van loonwaarde. Wanneer er instroom plaatsvindt is een deel van de kosten voor uitkering en uitvoering voor eigen rekening. Door samen succesvol te zijn in re-integratie ontstaan voor de werkgever de laagste lasten. En door de actieve uitvoering van Acture hoeft de werkgever zelf geen specialist hierin te worden. Acture begeleidt zowel de zieke of arbeidsongeschikte werknemer als de werkgever in het gehele proces.

Wilt u meer weten over deze unieke verzekeringsoplossing? Kijk dan op de site van VSZ: www.vszassuradeuren.nl/NieuweWGA.

 

Uiteraard lichten wij u graag toe wat wij als uitvoerder voor u kunnen betekenen.

Onze specialist

Jochem KösterJochem Köster

t: 024 – 890 9470
m: 06 – 46 112 110
e: wga@acture.nl

Vraag een offerte aan!

Wilt u weten wat de voordelen voor u zijn als Eigenrisicodrager voor de WGA? Neem contact op met Jochem en vraag een offerte aan: wga@acture.nl.