Van kennismaking tot re-integratie

Onze werkwijze in 3 stappen

  1. Uitgebreide kennismaking
    Zodra wij de melding over jouw ziekte of arbeidsongeschiktheid hebben ontvangen, neemt een van onze casemanagers telefonisch contact met je op. Hij of zij maakt samen met jou afspraken over jouw herstel en re-integratie. Bovendien informeren we je over wat je kunt verwachten en wat jouw rechten en verplichtingen zijn.
  2. Effectieve begeleiding
    Afhankelijk van hoelang je ziek blijft en wat de situatie is, neemt jouw casemanager regelmatig contact met je op. Bovendien maakt en bewaakt de casemanager een plan van aanpak. Dit doen we op basis van de adviezen van de bedrijfs- of verzekeringsarts en arbeidsdeskundige.
  3. Snelle re-integratie
    Geeft de bedrijfs- of verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige aan dat je hersteld bent of meer kunt werken? Of dat bepaalde werkzaamheden voor jou geschikt zijn? Dan zet jouw casemanager op basis hiervan samen met jou vervolgstappen.