Er zijn verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van jouw situatie en de sector waarin je werkzaam bent, kun je recht hebben op:

Voor administratie en uitbetaling van de aanvullende uitkeringen bij werkloosheid zijn in de sectoren overheid en onderwijs meerdere uitvoeringsinstanties in het leven geroepen. Jouw (ex-)werkgever kan je vertellen of jij onder een WW-aanvullingsregeling valt. En zo ja, wat voor regeling dit is en welke instantie deze uitvoert.