Acture streeft er altijd naar om mensen te laten terugkeren in hun eigen werk. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit de beste kans biedt op duurzame re-integratie.

De Ziektewet bepaalt dat je verplicht bent om al het werk te accepteren dat ‘passend’ is. Gedurende de eerste zes maanden van je ziekte is dit het werk dat je deed toen je ziek werd, of dat hierbij aansluit. Uiteraard moeten deze werkzaamheden wel bij jouw gezondheidssituatie passen. Na deze eerste zes maanden is in principe al het werk passend dat aansluit bij jouw kennis, vaardigheden en gezondheid. We laten jouw situatie beoordelen door een arbeidsdeskundige om te bepalen wat haalbaar en nodig is. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan aanpassingen aan de werkplek of persoonlijke hulpmiddelen.