Geldverstrekkers bieden nog wel eens werkloosheidsverzekeringen aan in combinatie met een hypotheek. Ze spelen hiermee in op het gegeven dat de hypotheeklasten voor veel mensen een in verhouding grote maandelijkse kostenpost vormen. Bij werkloosheid kan dit problemen opleveren omdat het inkomen dan vaak flink daalt. De werkloosheidsverzekering zorgt ervoor dat de verzekeraar de hypotheeklasten in zo’n geval gedurende een bepaalde periode deels of volledig doorbetaalt. Dit verkleint de kans dat de hypotheeknemer in de problemen komt en vergroot voor de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de hypotheeklasten worden voldaan. Het is dus feitelijk een hypotheekbeschermingsregeling. Net als de WW is de verzekering meestal alleen van kracht bij onvrijwillige werkloosheid. Het komt ook nogal eens voor dat de regeling zowel voor werkloosheid als arbeidsongeschiktheid is bedoeld.