Acture bepaalt de hoogte van jouw dagloon volgens de wettelijke regels in het Dagloonbesluit Werknemersverzekeringen. Het dagloon wordt vastgesteld volgens een vaste formule: [(A-B) x 108 / 100 + C] / D