Acture volgt altijd het oordeel van UWV. Als jij denkt dat UWV een fout heeft gemaakt, kun je een procedure voor bezwaar en beroep opstarten. Je doet dit door bezwaar te maken tegen de beslissing (beschikking) die je van UWV schriftelijk ontvangt over jouw recht op een WW-uitkering en de hoogte daarvan. In de beschikking zelf staat hoe je bezwaar kunt maken en binnen welke termijn dit moet gebeuren. Wij hebben de stappen binnen de procedure ook voor je op een rij gezet in een praktisch Stappenplan Bezwaar WW.