Als uitvoerder WGA heeft Acture de taak erop toe te zien dat je zo goed mogelijk meewerkt aan jouw re-integratie. Kom je jouw verplichtingen niet na, ook niet als we je daarop hebben gewezen? Dan kunnen we een maatregel of sanctie opleggen.

Procedure voor bezwaar en beroep
Als wij hiertoe overgaan, laten we je dat weten door middel van een formele beslissing (‘beschikking’). Ben je het niet met de maatregel of sanctie eens, dan kun je bezwaar maken. De procedure voor bezwaar en beroep vindt vervolgens altijd plaats bij een onafhankelijke organisatie. Je casemanager kan je er meer over vertellen.