Dat hangt af van de situatie. De basisregel is dat je gewoon moet blijven proberen om aan de slag te komen. Je ontvangt de eerste dertien weken dat je ziek bent namelijk ook gewoon jouw WW-uitkering. Zowel UWV als Acture gaat ervan uit én ziet erop toe dat je in deze periode blijft solliciteren of andere eerder afgesproken re-integratie-activiteiten uitvoert. Levert jouw ziekte zodanige beperkingen op dat je geen kans ziet om aan jouw verplichtingen of aan gemaakte afspraken te voldoen? Bijvoorbeeld omdat je door koorts geveld op bed ligt? Neem dan contact op met je casemanager. Hij of zij beoordeelt in alle redelijkheid of we je tegemoet kunnen komen. Ook maakt je casemanager concrete afspraken met jou over hervatting van de re-integratie vanaf het moment dat je voldoende hersteld bent om weer aan je verplichtingen te voldoen.

Let op: je moet ziekte altijd doorgeven aan UWV. Deze melding moet uiterlijk op de tweede ziektedag plaatsvinden. Heb je een afspraak gemaakt met jouw casemanager die erop neerkomt dat je vrijstelling hebt van jouw sollicitatieplicht? Dan heb je hiervoor ook altijd goedkeuring van UWV nodig. Zowel de ziekmelding als het verzoek om vrijstelling regel je via de Werkmap op werk.nl.