Ja, dat is mogelijk als UWV hier toestemming voor geeft. UWV neemt verzoeken om vrijstelling in behandeling in de volgende situaties:

De uiteindelijke beslissing over vrijstelling van sollicitatieplicht ligt altijd bij UWV. Acture kan nooit op eigen houtje bepalen of jij vrijstelling krijgt. Wel heb je in veel gevallen ook onze toestemming nodig. Soms houdt dit zelfs in dat UWV het verzoek alleen in behandeling neemt als het van ons afkomstig is. Wij raden je daarom aan om altijd vooraf te overleggen met jouw Acture casemanager. Niet voor niets zijn wij namens jouw ex-werkgever verantwoordelijk voor jouw re-integratie. We werken actief aan de realisatie van dit doel, denken graag met je mee en waar mogelijk helpen we je bij het indienen van jouw verzoek. Bovendien ben je verplicht om ons goed op de hoogte te houden van jouw situatie.