Dit kan voorkomen wanneer je eerst een Ziektewetuitkering ontving, maar na verloop van tijd herstelt en een WW-uitkering aanvraagt. De Ziektewetuitkering van Acture houdt dan op en je krijgt vanaf het moment van arbeidsgeschiktheid een WW-uitkering van UWV. De verschillen ontstaan doordat het dagloon voor de WW anders wordt vastgesteld dan dat voor de Ziektewet: