De referteperiode is de periode waar wij volgens de wettelijke regels naar moeten kijken als we jouw dagloon berekenen. Deze periode beslaat maximaal een jaar en eindigt altijd op de laatste dag van een aangiftetijdvak. Dit is de tijdseenheid die jouw (ex-)werkgever hanteerde voor het vaststellen van de loonheffingen die hij over jouw loon moet afdragen aan de Belastingdienst. Meestal is dit een maand of vier weken. De referteperiode eindigt altijd op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin u ziek bent geworden. Let op: het tijdvak waarin aangifte is gedaan is hiervoor bepalend, niet het moment waarop je het loon kreeg uitgekeerd.