Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

Jouw rechten en plichten zijn vastgelegd in de Ziektewet. Hierin staat onder andere dat jij al het mogelijke moet doen om jouw eigen herstel en re-integratie te bevorderen. Dat je gehoor moet geven aan een oproep van de bedrijfs- of verzekeringsarts om op het spreekuur te verschijnen. En dat je mee hoort te werken aan afspraken in het plan van aanpak die tot doel hebben om jou weer aan het werk te krijgen. Acture heeft de belangrijkste verplichtingen opgenomen in een ziekteverzuimreglement. Zo kun je altijd terugvinden wat wij van jou verwachten en wat jij op jouw beurt van ons mag verwachten.