Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

Dit gebeurt altijd door UWV. Acture is op dit gebied dus afhankelijk van UWV. Heb je betaald werk? Dan ben je verplicht om wijzigingen in jouw inkomsten door te geven aan UWV. Heb je een werkgever? Dan is die op zijn beurt verplicht om aan de Belastingdienst door te geven hoeveel je hiermee verdient en hoeveel belasting en premies er worden ingehouden en afgedragen. UWV gebruikt deze informatie om na te gaan of jouw inkomsten zijn gestegen of gedaald. En hoe hoog de WGA-uitkering moet zijn waar jij recht op hebt. Wanneer deze berekeningen zijn uitgevoerd, geeft UWV een beschikking ‘definitieve vaststelling van uw uitkering’ af. Dit is een overzicht van wat je hebt verdiend door te werken en de uitkeringsbedragen waar je volgens UWV recht op hebt. De beschikking kan gaan over één maand of over meerdere maanden. Wij gebruiken het overzicht om te vergelijken welke bedragen wij over deze periode hebben uitbetaald en waar jij volgens UWV recht op hebt. Vervolgens sturen we je een brief om je te laten weten dat we inkomsten uit arbeid met jouw uitkering verrekenen. En of dit betekent dat jij nog een bedrag tegoed hebt, of dat je ons iets moet terugbetalen. Vindt er een verrekening plaats, dan vermelden we dat altijd op de uitkeringsspecificatie van de maand in kwestie.