In het ziekteverzuimreglement staat opgenomen wat je moet doen als je ziek bent. Ook staat hierin uitgelegd wat er van je wordt verwacht tijdens ziekte. Denk hierbij aan je bereikbaarheid, oproep van een bedrijfsarts en herstel.

Waarschijnlijk heb je bij jouw werkgever een exemplaar van het ziekteverzuimreglement ontvangen ter ondertekening. Mocht dat niet het geval zijn, kun je het ziekteverzuimreglement hieronder downloaden. We bieden het verzuimreglement aan in het Nederlands, Engels en Pools.