Op 6 maart 2017 was Acture onderwerp van een uitzending van Radar, het consumentenprogramma van AVROTROS. Hierin kwam een belangrijke vraag aan de orde. Als een private uitvoerder van de Ziektewet er een financieel belang bij heeft dat mensen zich zo snel mogelijk beter melden, wordt er dan nog wel voldoende gekeken naar het belang van de zieke?

Wie deze vraag wil beantwoorden, moet eerst iets meer weten van de sociale zekerheid. Werkgevers kunnen de begeleiding en re-integratie van (ex-) werknemers in de Ziektewet overlaten aan overheidsinstelling UWV, óf zelf een oplossing inrichten. Dit laatste wordt eigenrisicodragen genoemd. In de praktijk schakelen veel werkgevers hiervoor een private uitvoerder in. Bijvoorbeeld Acture.

De spelregels zijn altijd gelijk

De bedoeling van de overheid is dat UWV en private uitvoerders elkaar scherp houden. Wie moet concurreren, doet beter zijn best. En waar iedereen zijn uiterste best doet, komen meer mensen weer aan het werk. Maar de overheid beseft ook dat dit alleen werkt als de spelregels voor iedereen gelijk zijn, en als alle partijen de rechten van zieken respecteren. Hier wordt dan ook streng op toegezien.

Vier belangrijke regels bij uitvoering van de Ziektewet

  • Alleen de bedrijfsarts of de werknemer zelf kan een herstelmelding doen.
  • Een private uitvoerder kan de uitkering niet zelf verlagen of stopzetten: hiervoor moet hij een beschikking aanvragen bij UWV.
  • Wie het niet eens is met een beschikking, kan bij UWV bezwaar en beroep instellen.
  • Wie vindt dat hij niet correct is behandeld, kan een klacht indienen.

Vanaf 1 juli 2017 komt hier nog een vijfde regel bij, door een wijziging van de Arbowet die doorwerkt in de Ziektewet. De werknemer die twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts, kan dan voortaan vragen om een second opinion van een onafhankelijke andere bedrijfsarts.

Zie voor de huidige regels ook de informatie over eigenrisicodragen op uwv.nl/werkgevers.

Hersteld melden: bedrijfsarts of werknemer beslist

Acture vindt het vanzelfsprekend om zich aan deze regels te houden. Niet alleen omdat ze ongelijke concurrentie voorkomen, maar ook omdat ze werknemers beschermen. Begeleiding en re-integratie horen maximaal te zijn gericht op herstel en het vinden van passend werk, want werk is voor werknemers de beste sociale zekerheid. Maar alleen een deskundige bedrijfsarts of de werknemer zelf kan bepalen of een herstelmelding op zijn plaats is. En dat moet ook vooral zo blijven.

Voor ons is iedere klacht er één te veel

Tegelijkertijd weten wij ook dat weer aan het werk gaan pijn kan doen, bijvoorbeeld als iemand zijn oude beroep niet meer kan uitoefenen. Daarom trainen wij onze casemanagers om mensen hier goed bij te begeleiden. En we zijn trots dat we ondanks alle pijn en emotie weinig klachten krijgen: in 2016 0,19%, op 70.000 ziekmeldingen. Horen wij dat iemand toch niet tevreden is, dan nemen we altijd binnen 24 uur contact op om samen naar een oplossing te zoeken. Want wij vinden dat iedere klacht er nog steeds één te veel is.