Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

FAQ

Inhoudsopgave

  Dagloon

 • Acture bepaalt de hoogte van jouw dagloon volgens de wettelijke regels in het Dagloonbesluit Werknemersverzekeringen. Het dagloon wordt vastgesteld volgens een vaste formule: [(A-B) x 108 / 100 + C] / D

  • A = Het loon (sv-loon) en eventuele Ziektewetuitkering dat jij ontving in de referteperiode bij jouw (ex-)werkgever
  • B = De bedragen aan vakantietoeslag die je in de referteperiode hebt ontvangen.
  • C = Het loon dat je in de referteperiode ontving van jouw (ex-)werkgever als die de vakantietoeslag niet afzonderlijk uitkeerde. Dit komt bijvoorbeeld voor bij all-in verloners.
  • D = Het aantal dagloondagen per kalenderjaar. Dit zijn er normaal gesproken 261. Is de dienstbetrekking waarin je ziek bent geworden gestart na aanvang van de referteperiode? Dan gaat het om het aantal dagloondagen vanaf de eerste dag van deze dienstbetrekking tot en met de laatste dag van de referteperiode.
 • Volgens de Ziektewet heb je recht op 70% van het bruto dagloon. In sommige sectoren – bijvoorbeeld in de uitzendbranche - hebben werknemers daarnaast recht op een cao-aanvulling.

 • Als je het niet eens bent met de hoogte van jouw dagloon, kun je contact opnemen met Acture middels het contactformulier. Geef in de onderwerp regel en in het bericht duidelijk aan dat je denkt dat jouw dagloon niet correct is.

  • Wanneer Acture jouw dagloon heeft berekend, sturen wij de dagloonberekening naar je op zodat je deze kunt vergelijken met jouw eigen berekening. Vind je dan nog steeds dat jouw dagloon niet goed is vastgesteld? Dan vragen we voor jou een beschikking aan bij UWV.
  • In sommige gevallen berekent UWV jouw dagloon. Wanneer dit zo is, vragen wij na ontvangst van jouw bericht een beschikking voor je aan bij UWV.

  Na ontvangst van een beschikking kunt je een bezwaar indienen bij UWV op jouw dagloon. Zie voor meer informatie ons Stappenplan bezwaar.

 • Dit kan voorkomen wanneer je eerst een Ziektewetuitkering ontving, maar na verloop van tijd herstelt en een WW-uitkering aanvraagt. De Ziektewetuitkering van Acture houdt dan op en je krijgt vanaf het moment van arbeidsgeschiktheid een WW-uitkering van UWV. De verschillen ontstaan doordat het dagloon voor de WW anders wordt vastgesteld dan dat voor de Ziektewet:

  • De hoogte van het dagloon in de WW is gebaseerd op ál jouw inkomsten in het jaar voorafgaand aan je WW-aanvraag. Ontving je in deze periode salarissen bij verschillende werkgevers? Dan tellen die dus allemaal mee.
  • Bij het bepalen van de hoogte van het dagloon in de Ziektewet tellen alleen de inkomsten en eventuele Ziektewetuitkering in jouw laatste dienstbetrekking mee. Dit is de dienstbetrekking waarin je ziek bent geworden. Je leest er meer over bij de vraag over dagloonberekening.
 • De referteperiode is de periode waar wij volgens de wettelijke regels naar moeten kijken als we jouw dagloon berekenen. Deze periode beslaat maximaal een jaar en eindigt altijd op de laatste dag van een aangiftetijdvak. Dit is de tijdseenheid die jouw (ex-)werkgever hanteerde voor het vaststellen van de loonheffingen die hij over jouw loon moet afdragen aan de Belastingdienst. Meestal is dit een maand of vier weken. De referteperiode eindigt altijd op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin u ziek bent geworden. Let op: het tijdvak waarin aangifte is gedaan is hiervoor bepalend, niet het moment waarop je het loon kreeg uitgekeerd.

 • Het dagloon is het bedrag dat je gemiddeld bij jouw laatste werkgever verdiende vóór je ziek werd. Ontving je hiernaast een Ziektewetuitkering? Dan wordt die hierbij opgeteld. Het gemiddelde bepaalt de omvang van jouw Ziektewetuitkering: deze uitkering is 70% van het dagloon.

  Werk(te) je in de uitzendbranche en heb je recht op een cao-aanvulling? Dan ontvang je die naast de Ziektewetuitkering. Voor de aanvulling geldt een ander percentage van jouw dagloon.

 • Jazeker. De vakantietoeslag is opgenomen in de dagloonberekening. Die berekening houdt er ook rekening mee dat sommige werkgevers de vakantietoeslag niet afzonderlijk uitkeren, maar als onderdeel van de normale beloning. Je ontvangt van ons de vakantietoeslag direct bij de uitbetaling van je Ziektewetuitkering. Er wordt dus niet apart van je Ziektewetuitkering nog vakantietoeslag uitbetaald.