Acture doet aanbevelingen bij kabinetsplannen sociaal stelsel

Afbeelding voor Acture doet aanbevelingen bij kabinetsplannen sociaal stelsel

Acture analyseerde de plannen voor de sociale zekerheid in het regeerakkoord. We selecteerden vier voornemens, voegden twee aandachtspunten toe en kwamen zo tot aanbevelingen bij zes belangrijke maatregelen.

Bij zijn aantreden in het najaar van 2017 legde het kabinet Rutte-III een stevige ambitie neer voor de sociale zekerheid. De arbeidsmarkt is toe aan een nieuwe balans en ons sociale stelsel speelt een cruciale rol in het vinden daarvan, constateert de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Met die gedachtegang sluit het regeerakkoord op hoofdlijnen aan bij de analyse die Acture eind 2016 maakte. Ook bevat het diverse maatregelen die wij destijds voorstelden. In een nieuw position paper gaan we daarom in op de voor de hand liggende vervolgvraag: wat zijn aandachtspunten en randvoorwaarden bij het bereiken van een nieuw evenwicht?

Bijdrage aan discussie en gedachtevorming

Het kabinet stelt een groot aantal maatregelen voor. Wij lichten er vier belangrijke uit en voegen er twee toe. Hiermee wil Acture een bijdrage leveren aan de discussie en gedachtevorming die in de komende periode moet leiden tot concrete maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid. Zodat we in de toekomst een stelsel hebben dat niet knelt, maar bijdraagt aan balans.

Praktische suggesties en aanbevelingen

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: “Het kabinet constateert terecht dat ingrepen in het sociale stelsel nodig zijn. Nu is het zaak de juiste maatregelen te treffen. Ons position paper wijst op valkuilen en onbedoelde neveneffecten bij de kabinetsplannen zoals ze nu bekend zijn. Maar we komen vooral ook met praktische suggesties en aanbevelingen. Ook voor knelpunten en gevaren die in het regeerakkoord minder aandacht kregen, maar deze kabinetsperiode wel aandacht vergen.”

Interesse?

De laatste rapporten, berichten & media uit de branche als eerste in je inbox?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief