Stress en gebrek aan ergonomie bezorgen werknemers massaal klachten aan rug, knieën en schouders

Afbeelding voor Stress en gebrek aan ergonomie bezorgen werknemers massaal klachten aan rug, knieën en schouders

Maar liefst acht van de tien werknemers hebben in de afgelopen maanden klachten ervaren aan voornamelijk de lage rug, knieën en schouders, waarvan 77% deels werk gerelateerd is. De rugklachten steken hier met 60% met kop en schouder bovenuit, gevolgd door klachten aan de knieën met 34%. De meeste werknemers hebben last van terugkerende klachten en hebben die al meer dan twee jaar. Deze werk gerelateerde klachten worden voornamelijk veroorzaakt door gebrek aan ergonomie op de werkvloer en werk gerelateerde stress. Dit blijkt uit een onderzoek naar het ‘bewegingsapparaat’  (botten, spieren, kapsels en gewrichten die samen er voor zorgen dat wij kunnen bewegen) van werknemers in opdracht van Acture en uitgevoerd door Highberg, onder ruim 1.500 respondenten van 18 jaar en ouder.

Meer dan de helft van de werknemers met klachten ervaart deze al langer dan een jaar, waarbij bijna 60% last heeft van terugkerende klachten en een kwart constant klachten ondervindt. Ongeveer 41% van de werknemers heeft op het werk negatieve problemen ondervonden door klachten van het bewegingsapparaat.

Uit de eigen gegevens van Acture blijkt dat de gemiddelde verzuimduur 192 dagen bedraagt. 13% daarvan duurt langer dan een jaar. Maar liefst 35% van alle ziekmeldingen is gerelateerd aan bewegingsapparaat.

Werken vanuit bed
Bijna 30% van alle werknemers denkt dat thuiswerken een (zeer) grote kans heeft om klachten van het bewegingsapparaat te veroorzaken. Dit zou te verklaren zijn doordat 39% van de werknemers minder beweegt tijdens het thuiswerken (tegenover 24% die meer beweegt), en omdat slechts 45% aan een speciaal ingerichte thuiskantoorplek werkt en de overige werknemers aan de keukentafel, bureautje in de slaapkamer of zelfs in bed.

Zorgplicht
Maudie Derks, CEO van Acture Group: “Ik ben geschrokken van deze resultaten. We zagen in onze data oplopend verzuim vanwege het bewegingsapparaat. Nu blijkt dat met name thuiswerken daar een grote bijdrage aan levert, dat is natuurlijk niet de bedoeling.  Geef als werkgever goede voorlichting en geef prioriteit aan het inrichten van de werkplek.”

Uit het onderzoek blijkt dat 65% van thuiswerkers niet of maar een beetje geïnformeerd door werkgevers zijn over hoe ze de thuiswerkplek ergonomisch moeten inrichten. Daarnaast is 70% een beetje of niet geïnformeerd over hoe ze klachten door thuiswerken kunnen voorkomen.

Derks: “Zes op de tien werknemers hebben budget gekregen voor de meubilering van de werkplek. Hoewel het niet verplicht is om een thuiswerkplek in te richten is er wel een zorgplicht om een veilige werkplek voor de werknemer in te richten. Dit geldt op kantoor maar ook voor de thuiswerkplek. Ruim 40% van de werkgevers moeten hier dus zo spoedig mogelijk mee aan de slag.”

Gedeelde verantwoordelijkheid
Hoewel 88% van de werknemers de werkgever gedeeltelijk verantwoordelijk acht voor het voorkomen van klachten, vindt slechts 8% dat werkgevers meer verantwoordelijkheid dragen dan de werknemers zelf. De meerderheid (52%) is van mening dat werkgever en werknemer gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Dit sentiment geldt ook voor het ergonomisch inrichten van de thuiswerkplek, waar 84% vindt dat de werkgever deels verantwoordelijk is, maar 72% van mening is dat beide partijen dit samen moeten regelen.

Uit ziekmeld-gegevens van Acture blijkt:

  • De gemiddelde verzuimduur bij klachten aan het bewegingsapparaat is 192 dagen. 13% heeft een verzuimduur van langer dan een jaar.
  • Oudere werknemers en werknemers met meerdere type klachten zijn het meest kwetsbaar voor langdurig verzuim.
  • Per levensjaar neemt de tijd tot herstel met 1,3 dagen toe.
  • Voor werknemers met ook psychische klachten duurt het verzuim gemiddeld anderhalve maand langer dan werknemers met enkel klachten aan het bewegingsapparaat.