Alle reden om alert te zijn op psychisch verzuim door corona

Afbeelding voor Alle reden om alert te zijn op psychisch verzuim door corona

Hoewel sommige onderzoeksresultaten op het eerste gezicht positief stemmen, blijft het zaak alert te zijn op psychisch verzuim als gevolg van de coronacrisis. Juist de kwetsbaarste groepen blijven in het onderzoek nog grotendeels buiten beeld. Het gaat dan vooral om laagopgeleiden en werknemers die al psychische klachten hadden.

Deskundigen waarschuwen voor psychische klachten als gevolg van het coronavirus sinds de oproep van het kabinet aan alle Nederlanders om zo veel mogelijk thuis te blijven. De combinatie van een afwijkend werk-privépatroon, besmettingsgevaar, belasting door zorg- en onderwijstaken en zorgen over baanbehoud zorgt bij veel mensen voor een stressvolle periode. TNO startte mede daarom al met een onderzoek naar thuiswerkervaringen.

Zeker niet iedereen bezwijkt onder de stress
De eerste resultaten van dat TNO-onderzoek stemmen op het eerste gezicht positief. De deelnemers noemen concentratieproblemen en een uitdagende combinatie van werk en privé, maar lijken hier goed mee overweg te kunnen. De onderzoekers concluderen dat de stress tot nu toe meevalt en zien die vooralsnog ook niet verder oplopen naarmate de lockdown langer voortduurt. Verder signaleren ze positieve ervaringen. Zo geven respondenten aan dat ze meer verbinding met collega’s voelen en meldt een deel van de deelnemers dat ze door het wegvallen van reistijd tijd overhouden.

Juist de risicogroepen zijn minder goed in beeld
De TNO-gegevens zijn echter afkomstig van overwegend hoogopgeleide werkenden die zich uit eigen beweging voor deelname hebben aangemeld. Het is de vraag hoe representatief ze zijn voor alle werkenden. Duidelijk is dat laagopgeleiden grotendeels buiten beeld blijven, terwijl deze groep het vaakst te maken heeft met stressfactoren zoals geringe werkzekerheid en weinig regelmogelijkheden. Over werknemers die vóór de coronacrisis al psychische klachten hadden zeggen de onderzoekers niets, terwijl deze periode voor deze groep vrijwel zeker extra belastend is. Dit is in elk geval het uitgangspunt van ervaren belangenorganisaties zoals Samen sterk zonder stigma en MIND.

Psychische klachten vragen om gerichte aanpak
ActivaSZ houdt serieus rekening met meer verzuim door psychische klachten en adviseert werkgevers dringend om hier alert op te blijven. De ervaring leert dat het cruciaal is deze vorm van verzuim in een vroeg stadium multidisciplinair te beoordelen. De Acture Groep werkt met een driehoek van deskundigheid waarin bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige samen de mogelijkheden en beperkingen in kaart brengen. Deze werkwijze garandeert dat werknemers met psychische klachten de juiste begeleiding krijgen. In een breder verband pleit de Acture Groep op basis van haar ervaringen al langer voor een radicaal andere benadering van deze groep.

Meer informatie

De laatste rapporten, berichten & media uit de branche als eerste in je inbox?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief