Verzuimmanagement
Loondoorbetaling en specialistische begeleiding
Ziektewet
Optimale schadelastbeheersing bij ziekte
WGA Publiek
Schadelastbeheersing als u UWV-verzekerd bent
WGA Privaat
Schadelastbeheersing bij arbeidsongeschiktheid

Maak kennis met Acture

De sociale zekerheid levert werkgevers veel kostenrisico’s op.
Acture zorgt dat u er grip op heeft!
Loonkostenscan
Bespaar 0,5% à 1% op uw loonsom
Werkwijze Acture beoordeeld
Ondanks positieve rapporten: vier verbeteracties
Flexwerkers vaker arbeidsongeschikt?
Dat hoeft helemaal niet, blijkt uit cijfers van Acture. Gelijke instroom als bij vast personeel is prima haalbaar.

Geen uitzendorganisatie?

Ook als u geen uitzendorganisatie bent kunnen wij u van dienst zijn. Onze zusterorganisatie ActivaSZ biedt deskundige en doortastende private uitvoering van sociale zekerheid voor werkgevers in alle overige sectoren.

Meer over ActivaSZ