“Uitzendbureaus overwegen massaal vertrek bij UWV”

Ondanks het feit dat tegenwoordig 25% van de uitzendbureaus zogenaamd Eigen Risicodrager (ERD) is en niet meer onder verantwoording van UWV valt, is het aantal uitkeringen gedaan aan uitzendkrachten via het UWV gelijk gebleven. In de ogen van Maudie Derks, directeur van Acture een onbegrijpelijke ontwikkeling. Uit recent onderzoek van de uitzendbranche blijkt dat 88% van de uitzendbureaus nu nog bij UWV (bron: ABU) overweegt om het heft zelf in handen te nemen en Eigen Risicodrager te worden. Het UWV wordt als duur ervaren en heeft onvoldoende grip op het verzuimproces. Uit het onderzoek blijkt ook dat 93% van Eigen Risicodrager tevreden is met als voornaamste redenen meer inzicht, sneller herstel en lagere kosten.

Derks: “We zijn trots op onze eigen realisatiecijfers. Over 2011 hebben we een uitzendkracht gemiddeld na 6,89 dag weer hersteld. De laatste cijfers van UWV presenteren een gemiddelde van 36,4 dag. Maar wat mij echt verwondert is dat het aantal uitkeringen gedaan door UWV niet sterk afneemt. Ondanks het feit dat steeds meer uitzendbureaus Eigen Risicodrager zijn geworden (25% van de sector inmiddels) wordt het aantal uitkeringen gedaan aan uitzendkrachten niet minder. Al drie jaar schommelt dit rond de 48.000 (bron: UWV, raming 2011). Dit terwijl het aantal zeker met 10.000 zou moeten zijn gedaald. Simpelweg door het feit dat Acture die afhandelt. En meer uitzendkrachten zijn er in deze economische tijden niet bij gekomen.”

Modernisering Ziektewet
Derks: “Wij hebben het afgelopen jaar bijna tien miljoen euro voor de uitzendbureaus verdiend door effectiever en beter werk te leveren. Ondernemingen kunnen door eigenrisicodrager te worden geld voor zichzelf besparen, geld aan uitkeringen besparen en er voor zorgen dat zieke tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst treden, sneller herstellen. Gelukkig onderkent ook het Ministerie van SZW de problemen met het te langzaam aan de slag krijgen van zieke uitzendkrachten. Dat kost de Staat immers onnodig veel geld. De voorgenomen wetswijziging Modernisering Ziektewet is bedoeld om private uitvoerders een duidelijkere rol ten opzichte van het publieke domein te laten verwerven. Ik heb het volste vertrouwen dat ook de Tweede Kamer straks deze modernisering gaat ondersteunen en dat private uitvoerders van de ziektewet ‘verder’ kunnen concurreren met de gevestigde orde.”

“ We zijn trots op onze eigen realisatiecijfers. Over 2011 hebben we een uitzendkracht gemiddeld na 6,89 dag weer hersteld. De laatste cijfers van UWV presenteren een gemiddelde van 36,4 dag. ”