Acture, de grootste private uitvoerder van de sociale zekerheid in Nederland, laat onafhankelijk onderzoek doen naar haar eigen functioneren. Recent werd in consumentenprogramma Radar en op sociale media kritiek geuit op de werkwijze van het bedrijf.

“Wij hebben nogal wat media-aandacht gekregen waarbij we ons niet herkennen in het geschetste beeld”, zegt algemeen directeur Maudie Derks. Acture denkt dat de voorbeelden waarop de kritiek gebaseerd is niet representatief zijn voor de werkwijze. In 2016 ontving het bedrijf 133 klachten op een totaal van 70.000 ziekmeldingen (0,19%). “Maar elke klacht is er een teveel. Reden voor ons om extern onderzoek te laten uitvoeren. Uiteraard staan we open voor aanbevelingen. Wij willen continu beter worden in wat we doen. Gedegen onderzoek zal ons daarbij hopelijk helpen.” De onderzoekers krijgen volgens Derks alle ruimte om te spreken met verzekerden, medewerkers, bedrijfsartsen en HR-managers van klanten.

Onafhankelijk

Het onderzoek wordt uitgevoerd door APE, een onderzoeks- en adviesbureau in Den Haag dat is gespecialiseerd in beleidsvraagstukken in de publieke sector. APE gaat vaststellen of Acture-medewerkers zorgvuldig genoeg zijn in hun contacten met verzekerden. Ook zal APE het functioneren van bedrijfsartsen die betrokken zijn bij Acture en bestaande bezwaarprocedures tegen het licht houden.

Het onderzoek staat onder toezicht van een Supervisiecommissie, waarin oud-tweede kamerlid en oud-staatssecretaris SZW en Defensie Henk van Hoof (VVD), Monique Frings-Dresen (hoogleraar beroepsziekten) en Sharon Gesthuizen, oud-Tweede kamerlid voor de SP plaatsnemen. Naar verwachting worden de resultaten in juni 2017 bekend. Ze worden gedeeld met klanten van Acture, verzekerden, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Tweede Kamer en de vakbonden.