Het zal u niet zijn ontgaan: op 25 mei veranderen de regels voor de omgang met persoonsgegevens. Als verwerker van zulke privacygevoelige informatie zijn wij onder meer verplicht om met al onze klanten een verwerkersovereenkomst te sluiten. Heeft u dit document nog niet van ons ontvangen, dan kunt u het op korte termijn verwachten.

De verwerkersovereenkomst is een van de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese privacywet geldt vanaf 25 mei 2018 in alle EU-landen en stelt strengere eisen op het gebied van beveiliging, datalekken, compliance en aansprakelijkheid.

Vanzelfsprekend veilig
Wij hechten veel waarde aan veilige verwerking van persoonsgegevens. Strikte naleving van de nieuwe wettelijke regels is voor ons dan ook vanzelfsprekend. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt om voor al onze klanten verwerkersovereenkomsten op te stellen. Met sommige klanten hebben we dit document zelfs al getekend omdat hier een gelegenheid voor was. In alle andere situaties ontvangt u de overeenkomst op korte termijn.

Tekenen en retour sturen
Heeft u de verwerkersovereenkomst nog niet in huis en staat er op korte termijn geen afspraak met ons gepland? Dan ontvangt u een exemplaar per mail.  We verzoeken u vriendelijk de getekende overeenkomst per mail retour te sturen. Op die manier kunnen wij het document vlot verwerken en administreren. Alvast veel dank voor uw medewerking!