Mercer en Acture gaan een samenwerkingsverband aan op het gebied van de private uitvoering van de ziektewet en WGA-flex. Met de samenwerking springen Mercer en Acture in op de wetgeving rondom de modernisering van de ziektewet die op 1 januari 2013 is ingegaan.

Leo Bil: “Bij de eerste introductie zorgde de wet Modernisering Ziektewet voor de nodige opschudding, werkgevers zaten niet te wachten op financiële prikkels om de instroom van flex-werkers in de WGA te beperken en de flex-werkers niet op lagere uitkeringen. Er was een pre-akkoord nodig tussen de PvdA en VVD om de wet door de Eerste Kamer te loodsen. Met succes, want per begin dit jaar is de modernisering een feit én vanaf 1 januari 2014 zullen werkgevers ook voor flex-werkers een gedifferentieerde premie moeten betalen. De differentiatie geldt zowel de ziektewet als de WGA-flex en zal bij veel grote werkgevers leiden tot onaangename verrassingen in de vorm van fors hoge(re) kosten.” Bil merkt verder op: “Bijna alle werkgevers hebben geen zicht op de flex-werkers die ziek uit dienst zijn gegaan en hebben deze administratie niet goed op orde. Ze betalen echter wel de kosten die voortvloeien uit de uitkeringen aan deze groep werknemers en dat is best een bittere pil om te slikken.” Maudie Derks, algemeen directeur Acture voegt toe: “De ontwikkeling van de private uitvoering van sociale zekerheid heeft met deze wetgeving een sprong gemaakt, Acture denkt dat vooral de uitvoering Ziektewet volledig in private handen zal overgaan.”

Uniek in de markt
Mercer heeft de ontwikkelingen rondom de wet Modernisering Ziektewet op de voet gevolgd. Als toonaangevend adviseur op het gebied van de ziektewet en WGA adviseert zij werkgevers ten aanzien van het eigen risicodragerschap voor de ziektewet. Een juiste keuze levert een lager risico op en daarmee forse besparingen. Mercer is tevens specialist op het gebied van het beperken van WGA-risico’s. Acture heeft zich op haar beurt gespecialiseerd in de private uitvoering van de ziektewet en heeft experts in huis om zieke flex-werkers te begeleiden. Hierdoor wordt de instroom in de WGA fors beperkt. Doordat Mercer en Acture nu de handen ineen hebben geslagen ontstaat een uniek aanbod in de markt.