Wij hechten veel waarde aan veilige verwerking van persoonsgegevens en gaan daarbij verder dan de wettelijke regels. Het harde bewijs: we zijn gecertificeerd volgens de ISO-normen voor informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement.

Als private uitvoerder sociale zekerheid werken wij iedere dag met persoonsgegevens. We willen niet dat er ook maar enige twijfel over bestaat of we dat veilig en met respect voor de privacy doen. Daarom laten we ons beleid en onze processen toetsen door onafhankelijke keuringsinstanties.

ISO-certificaten
We zijn er trots op dat we door deze keuringen beschikken over de internationaal erkende certificaten ISO 27001 (informatiebeveiliging) en ISO 9001 (kwaliteitsmanagement). Dit zijn harde garanties dat u en uw (ex-) werknemers bij ons verzekerd zijn van optimale aandacht voor veilige gegevensverwerking en alle bedrijfsprocessen die hierbij horen.

Een greep uit onze maatregelen

  • Iedere verzekerde ontvangt bij het begin van onze begeleiding standaard uitleg over zijn privacyrechten.
  • Ons online verzuimsysteem (Klout7) is beveiligd met 2-factor authenticatie.
  • Al onze medewerkers nemen verplicht deel aan regelmatige sessies ter bevordering van het privacybewustzijn.
  • We beschikken over een datalekprocedure en laten jaarlijks penetratietesten uitvoeren om kwetsbare punten in onze beveiliging op te sporen.