Ziektewetuitkering
Inkomen en begeleiding bij ziekte
WGA-uitkering
Inkomen en re-integratie bij arbeidsongeschiktheid

Klachten & bezwaren

Acture lost problemen graag zo snel mogelijk op. Soms bepalen de regels echter dat u bij een andere partij moet aankloppen.
We wijzen u graag de weg door middel van onze wegwijzer!

Wat betekent Acture voor u?

Over Acture

Wij zijn ervan overtuigd dat werk hebben altijd het beste voor u is. Lees hoe we u hierbij ondersteunen.

Acture en uw persoonsgegevens
Acture hecht grote waarde aan uw privacy. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en staan garant voor een correcte en veilige verwerking binnen onze organisatie.
Bekijk onze filmpjes
Wanneer u in de Ziektewet komt, zit u wellicht met vragen als: wat mag ik van mijn verzuimbegeleider verwachten en wat wordt er van mij verwacht? Aan de hand van drie filmpjes geven we u inzicht in de begeleiding door Acture.
Dit doet uw casemanager
Casemanagers bij Acture zijn verantwoordelijk voor optimale begeleiding van mensen die een Ziektewet- of WGA-uitkering ontvangen. Ze volgen alle ontwikkelingen rond uw ziekte vanaf uw eerste ziektedag. En ze zijn uw eerste aanspreekpunt als u vragen heeft over uw uitkering of re-integratie.