Uw (ex-) werkgever heeft ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor sociale zekerheidswetgeving (ZW en/of WIA/WGA). Dit betekent dat uw (ex-) werkgever zelf verantwoordelijk is voor de begeleiding van (ex-) werknemers die een beroep doen op die wetgeving, en voor de eventuele uitbetaling van uitkeringen. Acture is een private uitvoerder van sociale zekerheidswetgeving, die namens uw (ex-) werkgever zorg draagt voor die begeleiding en die eventuele uitbetalingen. Naast het eigenrisicodragerschap, kan uw (ex-) werkgever ervoor gekozen hebben om de verzuimbegeleiding tijdens dienstverband door Acture te laten uitvoeren.

Uw (ex-) werkgever heeft daarvoor uw persoonsgegevens aan Acture verstrekt. In het Privacy Statement Verzuimbegeleiding leest u hoe Acture met uw persoonsgegevens omgaat, en wat uw rechten in dat kader zijn.

Klik hier om het Privacy Statement Verzuimbegeleiding van Acture in PDF te downloaden