Ziekmelding op vrijdag vaker psychisch gerelateerd en duurt 20% langer

Afbeelding voor Ziekmelding op vrijdag vaker psychisch gerelateerd en duurt 20% langer

Ziekmeldingen die op vrijdag worden gedaan zijn vaker psychisch gerelateerd, zo blijkt uit een recente analyse van Acture. Deze ziekmeldingen duren hierdoor langer dan ‘andere’ ziekmeldingen. Opvallend is wel dat er op de vrijdag beduidend minder ziekmeldingen worden gedaan als je het vergelijkt met de maandag (14% versus 28%). Dit blijkt uit de factsheet De ene dag is de andere niet, dat is samengesteld door Acture, specialist private uitvoering van sociale zekerheid in Nederland.

Uit een analyse van 350.000 ziekmeldingen in de flexbranche, blijkt dat ziekmeldingen op een vrijdag een gemiddelde duur van 13 ziektedagen tot gevolg hebben. Dit terwijl een ziekmelding gedaan op andere weekdagen ‘slechts’ 11 dagen in beslag neemt. Een verschil van 20%. Dit komt omdat op de vrijdag vaker psychische klachten de oorzaak zijn.

Annabelle Hagoort algemeen directeur Acture: ‘We denken dat de psychische ziekmeldingen op vrijdag vooral een ophoping zijn van frustratie, opgedaan in de voorafgaande dagen. Misschien komt het op de vrijdag ‘eruit’ en snakken mensen naar het weekend. Maar dit is natuurlijk slechts een gevolg van iets wat een veel diepere oorzaak heeft. Het zou verstandig zijn als de oorzaak van psychische klachten nader wordt bekeken.’

Zij vervolgt: ‘Wij zien dat werknemers met psychische klachten vaak langdurig uit het arbeidsproces moeten stappen. Het ontbreekt aan goede activering. Leidinggevenden vinden het moeilijk om deze werknemers weer aan het werk te krijgen en ze vervolgens goed te begeleiden. De bedrijfsarts kan hier meer de expertrol gaan vervullen. Ons pleidooi is dan ook om de bedrijfsarts de regisseur te maken van het proces van herstel en terugkeer naar de werkvloer.’

Wat verder opvalt is dat met name werknemers van dertig jaar en ouder (30%) zich vaker ziekmelden op de maandag in vergelijking tot de andere dagen. De dagen daarna neemt het aantal ziekmeldingen per dag significant af waarbij de vrijdag met slechts 14% het laagste scoort. Vrouwen verzuimen gemiddeld iets langer dan mannen. Het verschil bedraagt over de hele linie ongeveer één dag. De kortste, langste en gemiddelde verzuimduur liggen bij beide geslachten op dezelfde dagen.

De laatste rapporten, berichten & media uit de branche als eerste in je inbox?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief