U ontvangt via Acture een WGA-uitkering omdat uw (ex-) werkgever ervoor heeft gekozen om eigenrisicodrager te zijn. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de uitkering en begeleiding van (ex-) werknemers die bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een beroep doen op de WIA. Uw (ex-) werkgever heeft Acture ingeschakeld om de begeleiding en uitbetaling voor hem uit te voeren.

Zodra wij horen dat u recht krijgt op een WGA-uitkering, nemen we contact op om voor u een afspraak te maken met een van onze arbeidsdeskundigen. Deze professional geeft uitleg over de uitkering en maakt een inschatting van uw situatie. Welke mogelijkheden heeft u, en welke ondersteuning kunt u gebruiken? Tegelijkertijd zetten we het proces in gang voor uitbetaling van uw uitkering.

Betaling uitkering

U ontvangt uw WGA-uitkering maandelijks. Wij zijn hierbij afhankelijk van UWV, want alleen deze instantie mag de omvang bepalen van het bedrag waar u recht op heeft. Werkt u de ene maand meer dan de andere? Dan betekent dit in de praktijk dat u eerst hetzelfde bedrag krijgt als de maand ervoor en dat we daarna een verrekening toepassen.

Ondersteuning bij re-integratie

Om u bij uw re-integratie te ondersteunen, kunnen we diverse instrumenten inzetten. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding door een jobcoach, of aan inzet van een jobhunter die voor u op zoek naar gaat vacatures. We kunnen ook een proefplaatsing regelen waarbij u ten minste 4 weken op proef en onder begeleiding betaald werk verricht. Of een spoor 2 traject waarbij we u voorbereiden op of ondersteunen bij het vinden van passend werk.

Dit verwachten we van u

Wij gaan ervan uit dat u al het mogelijke doet om uw eigen re-integratie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan meewerken aan redelijke voorstellen om u weer aan de slag te krijgen, of aan een herkeuring door de verzekeringsarts van UWV. Wij hebben de belangrijkste rechten en plichten opgenomen in een WGA-reglement. Zo kunt u altijd terugvinden wat we van elkaar mogen verwachten.

U kunt het WGA-reglement opvragen bij uw casemanager.

Klacht of bezwaar?

Acture lost problemen graag zo snel mogelijk op. Soms bepalen de regels echter dat u bij een andere partij moet aankloppen. We wijzen u graag de weg!