WhK Beschikking ontvangen?
Laat uw WhK beschikking controleren

Dit najaar ontvangt u van de Belastingdienst weer de WhK beschikking. Onderdeel van die WhK premie is de WGA-flex premie. Tot 2016 is eigenrisicodragen voor WGA-flex niet mogelijk. Toch betaalt u, middels deze gedifferentieerde premie, wel de rekening hiervoor! Het komt geregeld voor dat de Belastingdienst uitkeringen toerekent aan een werkgever, die daarvoor niet verantwoordelijk gehouden mag worden.

Daarom is het belangrijk dat u deze toekenning WGA-flex goed controleert. Een onterecht toegerekend BSN kost u immers (in het slechtste geval) tot 10 jaar uitkeringslasten! Veelal loont het de moeite om op dossierniveau de rechtmatigheid van de toekenning tegen het licht te houden. Zaken waarbij Acture u vanzelfsprekend graag ondersteunt.

WGA Flex Monitoring
Veel werkgevers maken gebruik van dedienstverlening van Acture. Acture beoordeelt de dossiers die aan de premie ten grondslag liggen en stelt vast of en op welke wijze daartegen bezwaar gemaakt kan worden. Dit gehele traject neemt Acture u uit handen.
WhK beschikking binnen? Neem contact op en laat Acture een check uitvoeren.

Acture BV

Kerkenbos 12-38
6546 BE Nijmegen

t [024] 890 94 70
f [024] 890 17 94
e info@acture.nl

Of gebruik het formulier

Main contactformulier

Hoofdcontactformulier voor Acture BV

Premieconsequenties Wet BeZaVa

De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Wat betekent dit voor u als werkgever? Meer informatie

Onderzoek: private uitvoering ziektewet aanzienlijk succesvoller

Acture realiseert snellere en hogere uitstroom uit de Ziektewet dan UWV. De gemiddelde uitkeringsduur is hierdoor liefst 50% korter.
Download hier de samenvatting
Download hier het naslagwerk

Let op: Modernisering Ziektewet

Download hier onze Whitepaper en lees wat de gevolgen zijn van de Modernisering Ziektewet.

Checklist Eigenrisicodragerschap

Download hier de checklist voor de overgang van het eigenrisicodragerschap voor de ziektewet. Deze checklist zorgt er voor dat de overstap soepel verloopt.