Loondoorbetaling, ziektebegeleiding en re-integratie zijn geen taken die u licht kunt opvatten. Naarmate het verzuim langer duurt, lopen de kosten verder op. En mist u kansen, dan kan de rekening door een loonsanctie van UWV nog fors verder oplopen. Ook is het zaak om instroom in de Ziektewet en vooral de WGA zoveel mogelijk te voorkomen. Want in beide gevallen blijft de overheid u confronteren met de kosten van de uitkering en de re-integratie – bij de WGA zelfs tot 10 jaar lang.

Uitvoering door specialisten is de beste manier om deze risico’s te beheersen. Wij nemen u vanaf de eerste verzuimdag al het werk uit handen en zijn als geen ander in staat om risicofactoren in een vroeg stadium te signaleren en weg te nemen. Ook beschikken we over de expertise en het netwerk die nodig zijn om de re-integratie tot een duurzaam succes te maken. Zo verkleint u de gevaren van sancties en instroom in de sociale zekerheid tot een absoluut minimum!

Nooit meer bang voor loonsanctie dankzij unieke Poortwachtergarantie

Als u Acture inschakelt voor verzuimmanagement, hoeft u nooit meer bang te zijn voor loonsancties van UWV. Wij verlenen namelijk een unieke Poortwachtergarantie. Heeft u bij de ziektebegeleiding en re-integratie onze adviezen en aanwijzingen opgevolgd en legt UWV u toch een sanctie op? Dan nemen wij de kosten voor onze rekening. Zo weet u zeker dat u op dit punt volledig in control bent.

De beste instroompreventie, dankzij big data

Als marktleider private uitvoering sociale zekerheid beschikt Acture over gegevens uit honderdduizenden verzuimdossiers. Analyse daarvan geeft ons unieke inzichten in de factoren die een verhoogde kans opleveren op instroom in de WGA. Hierdoor zijn we als geen ander in staat om deze risico’s vroegtijdig te signaleren en u te adviseren over passende maatregelen en interventies. Kortom: de best mogelijke instroompreventie, dankzij big data.

Meer weten over verzuimmanagement?

Maak een afspraak

Veelgestelde vragen over verzuimmanagement

  • Contractanten hebben bij ziekte binnen hun contractperiode recht op loondoorbetaling. Zolang die loopt, ben je als werkgever ook verantwoordelijk voor de ziektebegeleiding en de re-integratie. Dit hele proces valt onder verzuimmanagement. Je kunt ervoor kiezen om dit zelf op te pakken, of te laten uitvoeren door specialisten als Acture.

  • De meest voorkomende oorzaken van verzuim zijn griep en verkoudheid. Hierna volgen klachten aan de buik, maag of darmen. Oorzaken van verzuim verschillen echter per branche en organisatie. En als we kijken naar het grootste aandeel in het aantal ziektedagen, dan ligt de oorzaak bij bijna de helft van de gevallen bij psychische klachten.

  • Het actuele verzuimpercentage bereken je door het aantal zieke werknemers te delen door het totaal aantal werknemers en dit te vermenigvuldigen met 100.

    Je kunt het verzuimpercentage ook over een bepaalde periode berekenen op basis van ziektedagen ten opzichte van werkdagen. Je deelt dan het aantal ziektedagen gedeeld door het aantal werkdagen, keer 100.

    Het gemiddelde verzuim­percentage in Nederland ligt meestal tussen de 3 en 6 procent.

  • Goed verzuimmanagement is belangrijk omdat verzuim een enorme kostenpost voor organisaties kan zijn. Naarmate het langer duurt, lopen deze kosten steeds verder op.

  • In een goed beleid bepaal je wat je gaat doen met loondoorbetaling, ziektebegeleiding en re-integratie . Daarnaast is het zaak om instroom in de Ziektewet en vooral de WGA zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kun je uitbesteden of zelf inrichten. Slecht beleid kan leiden tot hoge kosten en loonsancties. Neem contact op met Acture en bespreek de mogelijkheden.

  • Onder kortdurend verzuim verstaan we een periode van maximaal zes weken vanaf de ziekmelding, waarin een werknemer geheel of gedeeltelijk afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid. Binnen 8 weken na de ziekmelding moet er namelijk een plan van aanpak zijn. Bij langer dan zes weken spreken we over langdurend verzuim.


Acture
Postbus 6610
6503 GC Nijmegen

info@acture.nl
+31 (0)24–890 94 70

Acture
Wijchenseweg 10
6537 TL Nijmegen

info@acture.nl
+31 (0)24–890 94 70
De route naar Acture

Laat hier je gegevens achter

"*" indicates required fields

Bedrijf in de flexbranche?
Ik heb interesse in de volgende dienstverlening