Whk-beschikking

Acture Bespaar Check

Ieder jaar ontvangen werkgevers in november of december de Whk-beschikking (Werkhervattingskas) van de Belastingdienst. Hierop staat het premiepercentage dat door de Belastingdienst in rekening wordt gebracht. Veel werkgevers betalen onterecht een te hoge premie. Heb je de Whk-beschikking voor 2024 ontvangen? Acture helpt je jouw Whk-premie te verlagen door middel van de Acture Bespaar Check. We zien voor jouw organisatie kansen om mogelijke kostenbesparingen te realiseren. Op deze pagina lees je hier meer over.
Afbeelding voor Whk-beschikking
Afbeelding voor Whk-beschikking

Wat is een Whk-beschikking?

Kies je er als Nederlandse werkgever voor om publiek verzekerd te zijn voor de Ziektewet en/of WGA, dan regelt UWV alle wettelijke zaken rondom ziekte. Om de kosten hiervoor (deels) te dekken, betaal je als werkgever een bijdrage aan de zogenoemde Werkhervattingskas. Deze bijdragen noemen we de Whk-premie en bestaat uit twee onderdelen: premie Ziektewet en premie WGA. 

Hoe wordt de Whk-premie berekend? 

De hoogte van deze premies hangt af van een aantal factoren.

1. De loonsom van jouw bedrijf 

Jouw loonsom is een belangrijke factor. Aan de hand hiervan wordt bepaald of je een kleine, middelgrote of grote werkgever bent. Voor de Whk-beschikking van 2024 werd de volgende verdeling gehanteerd*: 

  • Je bent een klein bedrijf als je een loonsom tot € 942.500 hebt. 
  • Je bent een middelgroot bedrijf met een loonsom tussen de € 942.500 en € 3,7 miljoen. 
  • Je bent een groot bedrijf met een loonsom boven de € 3,7 miljoen. 

2. Uitbetaalde Ziektewet- en WGA-uitkeringen 

Ook de uitbetaalde Ziektewet- en WGA-uitkeringen waarvoor je publiek verzekerd bent, worden meegenomen in de berekening van de Whk-premie. Hoe hoger de uitbetaalde uitkeringen in het voorgaande kalenderjaar waren, hoe hoger jouw premiepercentage is. Dit geldt alleen voor middelgrote en grote bedrijven. Ben je een klein bedrijf? Dan heeft de hoogte van eerder uitbetaalde Ziektewet- en WGA-uitkeringen geen gevolgen voor de hoogte van de Whk-premie. 

3. Sectorpremie 

De beroeps- of bedrijfstak waarin je actief bent, is ook van invloed op jouw Whk-premie. Op basis van data van de twee voorgaande jaren bepaalt UWV ieder jaar een premiepercentage voor elke sector. In totaal zijn er 67 sectoren waarin je als bedrijf ingedeeld kunt worden. Ben je een klein bedrijf, dan is dit de premie die je betaalt. Voor middelgrote bedrijven wordt er een gemiddelde berekend tussen het sectorale premiepercentage en het premiepercentage op basis van de uitbetaalde Ziektewet- en WGA-uitkeringen. Voor grote bedrijven geldt de sectorpremie helemaal niet. Voor hen is de Whk-premie enkel gebaseerd op de eerder uitbetaalde Ziektewet- en WGA-uitkeringen. 

* De verdeling kan (afhankelijk van economische factoren) jaarlijks wijzigen. 

“Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 70% van de Whk-beschikkingen die wij controleren te hoog is vastgesteld.”

Waarom jouw Whk-beschikking (laten) controleren?

Hoewel de Whk-premie wordt berekend door de Belastingdienst, bestaat de kans dat er een te hoge premie wordt berekend. Bijvoorbeeld omdat er onjuiste dossiers worden toebedeeld aan jou als werkgever. Hierdoor loop je het risico onnodig veel premie te betalen. Dit gebeurt helaas veel vaker dan je zou verwachten. Het is daarom belangrijk om de Ziektewet- en WGA-instroomlijsten goed te controleren. 

Dit kun jij als organisatie zelf oppakken, maar ook overlaten aan één van onze specialisten. Wij controleren uitvoerig jouw instroomlijsten en zodra we afwijkingen zien, gaan we inhoudelijk in bezwaar bij de Belastingdienst. En met succes! In bijna 95% van de gevallen wordt de premie naar beneden bijgesteld. 

Wat zijn de kosten?  

Wij werken volgens het ‘no cure, no pay’ principe. Dit betekent dat er geen kosten in rekening worden gebracht als wij constateren dat het geen zin heeft om inhoudelijke bezwaar in te dienen. Wanneer we wel resultaat weten te behalen en een premievoordeel voor jou realiseren, hanteren we een resultaatdeling van 25% over de besparing die er met de bezwaarprocedure is gerealiseerd.  

Acture voor jou aan de slag? 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem contact op met onze deskundigen via het formulier hieronder!

Interesse in de Acture Bespaar Check?

Volg onderstaande stappen:

  • Vul het formulier op de website in; gebruik hiervoor jouw zakelijke gegevens.
  • Je ontvangt van Acture een mail met meer informatie en het verzoek de Whk beschikking met ons te delen.

Let op: de termijn om in bezwaar te gaan is 6 weken na dagtekening Whk-beschikking.

 

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze afdeling Sales Support op telefoonnummer 024 – 8909473 of mail naar salessupport@acture.nl.

 

Wanneer is dit aanbod voor jou niet interessant?

Dat is eigenlijk in slechts drie gevallen:

  • jouw organisatie maakt al gebruik van onze WGA-dienstverlening: in dat geval gaan wij standaard voor je in bezwaar;
  • jouw organisatie is ingeschaald als kleine werkgever. In dat geval is er sprake van een sectorale premie;
  • jouw organisatie heeft de minimale WGA-premie van 0,19% toegekend gekregen. In dat geval heeft bezwaar maken geen zin. De premie kan niet verlaagd worden.

 

 

Vul hier je gegevens in