“In Nederland heeft circa 1 op de 10 mensen van de werkende beroepsbevolking recht op een loonkostenvoordeel.”

Wat zijn loonkostenvoordelen? 

Loonkostenvoordelen (LKV) zijn een compensatie voor werkgevers die mensen in dienst nemen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Valt een werknemer binnen één van de volgende doelgroepen die hieronder geformuleerd zijn, dan kom je in aanmerking voor loonkostenvoordelen en ontvang je een tegemoetkoming. 

1. Oudere werknemers (56+) 

Dit betreft werknemers die ouder zijn dan 56 jaar en de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Het gaat om een vergoeding van 3,05 euro per verloond uur. Als werkgever kun je per werknemer drie jaar lang voordelen ontvangen tot maximaal 6.000 euro per jaar. Belangrijk: dit voordeel verdwijnt in 2026 en wordt al afgebouwd in 2025. 

2. Arbeidsbeperkte werknemers 

Wanneer je iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding van 3,05 euro per verloond uur. Als werkgever kun je per werknemer drie jaar lang voordelen ontvangen tot maximaal 6.000 euro per jaar. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet Banenafspraak in 2025 lopen de  loonkostenvoordelen  voor werknemers met een arbeidsbeperking door tot het einde van hun dienstverband. 

3. Banenafspraak en scholingsbelemmerden 

Heb je een werknemer aangenomen met een scholingsbelemmering? Denk hierbij aan lichamelijke-, psychologische- en/of gedragsproblemen die het volgen van een opleiding belemmeren. Of staat de werknemer in het doelgroepregister van UWV? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor dit loonkostenvoordeel. Voor maximaal een periode van 3 jaar kun je een vergoeding ontvangen ter waarde van 1,01 per verloond uur tot een maximum van 2.000 euro per jaar. 

4. Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemers 

Heeft een werknemer een arbeidsbeperking gekregen terwijl hij of zij in dienst is? Als het werk gedeeltelijk of volledig hervat kan worden, of als hij of zij herplaatst kan worden in een andere functie, dan heb je mogelijk recht op dit loonkostenvoordeel. Gedurende één jaar (bij een herplaatste arbeidsgehandicapte) of gedurende drie jaar (voor medewerkers met een arbeidshandicap) ontvang je een vergoeding van 3,05 euro per verloond uur. Dit gaat tot een maximumbedrag van 6.000 euro. 

Hoe loonkostenvoordelen aanvragen? 

Als werkgever dien je het verzoek voor een loonkostenvoordelen in via de loonaangifte. Hiervoor heb je een kopie nodig van de doelgroepverklaring loonkostenvoordelen van de werknemer. De werknemer vraagt deze aan bij UWV. Als de werknemer onder de doelgroep oudere werknemers (56+) valt en een uitkering krijgt via de gemeente, dan vraagt de werknemer de doelgroepverklaring LKV aan via de gemeente. Verdere aanvraag loopt via de loonaangifte van de Belastingdienst. 

“80% van de werkgevers vragen de loonkostenvoordelen niet aan. Hiermee laten werkgevers in Nederland jaarlijks ruim 500 miljoen euro liggen.” 

Wil jij geen loonkostenvoordelen missen?  

Wil je zelf niet actief bezig zijn met loonkostenvoordelen maar wel alle mogelijkheden benutten? Acture Subsidies biedt een volledig geautomatiseerde tool die al jouw loonkostenvoordelen opspoort, aanvraagt én verzilvert! Loonkostenvoordelen moeten binnen drie maanden nadat jouw werknemer in dienst is gekomen, worden aangevraagd. Ben je één dag te laat, dan kun je geen aanspraak meer maken op het loonkostenvoordeel.  

Wil jij op tijd jouw loonkostenvoordelen vinden én aanvragen? Maak dan gebruik van de software van Acture Subsidies. Onze software en experts nemen op het gebied van personeelssubsidie alle verantwoordelijkheid over. 

Wat zijn de kosten?  

Wij werken volgens het ‘no cure, no pay’ principe. Alleen bij succes rekenen wij een vaste fee. Je betaalt dus enkel voor het behaalde resultaat.  

Acture voor jou aan de slag? 

Als werkgever heb je genoeg (rand)zaken te regelen. Op het gebied van loonkostenvoordelen nemen wij graag het stokje van je over en kunnen jou garanderen dat je geen subsidiekans meer onbenut laat. 

Neem contact op met een van onze deskundigen.

Wij vertellen je graag meer over onze loonkosten voordelen scan.

Maak een afspraak