U ontvangt via Acture een Ziektewetuitkering omdat uw (ex-) werkgever ervoor heeft gekozen om eigenrisicodrager te zijn. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de uitkering en begeleiding van (ex-) werknemers die bij ziekte een beroep doen op de Ziektewet. Uw (ex-) werkgever heeft Acture ingeschakeld om de begeleiding en uitbetaling voor hem uit te voeren.

Het eerste dat u van ons merkt, is een telefoontje naar aanleiding van uw ziekmelding. Zodra wij hier van uw (ex-) werkgever over horen, neemt een van onze casemanagers contact met u op om afspraken te maken over uw herstel en re-integratie. Tegelijkertijd zetten we het proces in gang voor uitbetaling van uw Ziektewetuitkering.

Betaling uitkering

In de meeste gevallen ontvangt u de eerste betaling vier weken na uw ziekmelding. Die tijd is nodig om vast te stellen of u recht heeft op een Ziektewetuitkering, loongegevens op te vragen en uw uitkering te berekenen. Daarna betalen we uw uitkering wekelijks uit.

Herstel en re-integratie

De meeste mensen herstellen snel en hopelijk is dat ook bij u het geval. Is er meer aan de hand en bestaat er een kans dat uw verzuim langer gaat duren? Dan bekijken we hoe wij u het best bij uw herstel kunnen ondersteunen. Een bedrijfsarts beoordeelt uw ziekte en mogelijkheden om te werken. En we stellen een plan van aanpak op met afspraken over uw herstel en re-integratie.

Bekijk onze filmpjes

Wanneer u in de Ziektewet komt, zit u wellicht met vragen als: wat mag ik van mijn verzuimbegeleider verwachten en wat wordt er van mij verwacht? Aan de hand van drie filmpjes geven we u inzicht in de begeleiding door Acture.

› Bekijk hier de filmpjes


Klacht of bezwaar?

Acture lost problemen graag zo snel mogelijk op. Soms bepalen de regels echter dat u bij een andere partij moet aankloppen. We wijzen u graag de weg!

> Wegwijzer klachten en bezwaren

Dit verwachten we van u

Wij gaan ervan uit dat u al het mogelijke doet om uw eigen herstel en re-integratie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van de bedrijfs- of verzekeringsarts als die u oproept. En aan meewerken aan afspraken in het plan van aanpak. Wij hebben de belangrijkste rechten en plichten opgenomen in een verzuimreglement. Zo kunt u altijd terugvinden wat we van elkaar mogen verwachten.

Een vraag over uw uitkering of re-integratie?

U ontvangt via Acture een Ziektewetuitkering. Mogelijk vraagt u zich af hoe dat werkt. Of misschien loopt u tegen een vraag aan omdat u post van ons heeft gehad, of omdat u iets rond uw uitkering of uw ziekte moet regelen. We hebben enkele veelgestelde vragen voor u op een rij gezet en van een antwoord voorzien. Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met uw casemanager.