U ontvangt via Acture een Ziektewet- of WGA-uitkering. Dit betekent automatisch dat wij persoonsgegevens over u verwerken. We doen dit zeer zorgvuldig, en niet alleen omdat dit wettelijk verplicht is. We vinden gewoon dat u hier zonder meer op moet kunnen vertrouwen.

Acture hecht grote waarde aan uw privacy. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toeziet op correcte omgang met privacygevoelige informatie. Verder is Acture ISO 27001 gecertificeerd. Wij staan garant voor een correcte en veilige verwerking van informatie binnen onze organisatie.

Privacystatement

In ons privacystatement leest u hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken, om welke gegevens het gaat en met welke partijen wij deze informatie kunnen delen. Maar ook wat uw rechten zijn, bijvoorbeeld als u gegevens over uzelf wilt inzien of wijzigen. U ontvangt dit document automatisch zodra wij onze begeleiding starten. Daarnaast vindt u op deze webpagina altijd het meest recente exemplaar.

Als u vragen heeft

Onze Functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat we bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels handelen. Deze professional is ook uw aanspreekpunt als u hier vragen of opmerkingen over heeft. In ons privacystatement leest u hoe u in zulke gevallen contact opneemt.

Privacystatement downloaden

Hieronder kunt u ons privacystatement in de gewenste taal downloaden door op de desbetreffende link te klikken:

Privacy, security & certificering

De veiligheid en privacy van uw gegevens is voor Acture hoge prioriteit. We geven u graag een overzicht van de maatregelen die we daarvoor treffen op het gebied van privacy, security en certificering.

Bewaartermijnen

Wilt u weten welke bewaartermijnen wij hanteren?
•   Bekijk hier onze leaflet bewaartermijnen