Je krijgt WW-begeleiding van Acture. Toch krijg je beslissingen over jouw WW-uitkering niet van ons, maar van UWV. Alleen deze instantie mag hierover namelijk zulke beslissingen (‘beschikkingen’) afgeven. Ben je het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kun je bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als wij UWV hebben gevraagd om jou een sanctie op te leggen wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen. Of als UWV jouw uitkering aanpast, maar je het daar niet mee eens bent.

Lees hier hoe je bezwaar kunt maken:

 1. Onderzoek door UWV
  UWV krijgt informatie die aanleiding geeft tot onderzoek. Bijvoorbeeld een bericht dat je meer bent gaan werken en verdienen. Of een melding van ons dat je, ook na herhaalde waarschuwingen, niet voldoende meewerkt aan je eigen re-integratie. Waar nodig vraagt UWV jou om aanvullende gegevens. Bij een melding van verwijtbaar gedrag is UWV verplicht je de gelegenheid te geven om op het verwijt te reageren.

 2. Afgifte beschikking
  UWV beoordeelt of de informatie een reden is om de hoogte van jouw uitkering te wijzigen. Is dit het geval, dan geeft het hierover een beschikking af. Is de aanpassing een gevolg van een melding of verzoek van ons, dan ontvangt jouw (ex-) werkgever een kopie.

 3. Je bent het er niet mee eens
  Op de beschikking staat hoe je bezwaar kunt maken. En wanneer je bezwaar uiterlijk bij UWV binnen moet zijn. Maar ook dat je UWV eerst om een toelichting kunt vragen.

 4. Je maakt bezwaar
  Hiervoor moet je een bezwaarschrift indienen bij UWV. Dit kan op uwv.nl, met je DigiD. Je kunt ook een bezwaarformulier downloaden, of een brief sturen. Op uwv.nl staat aan welke voorwaarden een brief moet voldoen. Een bezwaar per post kun je het beste aangetekend versturen. Je kunt ook iemand machtigen om namens jou bezwaar te maken.

 5. Meer tijd nodig?
  Mogelijk heb je niet tijdig alle informatie bij elkaar of wil je nog met iemand overleggen. Dan kun je een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen. Hierin laat je alleen open waarom je bezwaar maakt. Ook vermeld je dat je deze informatie zo snel mogelijk nastuurt. UWV laat je dan weten wanneer het de gegevens uiterlijk moet hebben.

 6. Ontvangstbevestiging
  UWV stuurt je binnen 5 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging als het een bezwaarschrift heeft ontvangen. Ook jouw (ex-) werkgever wordt op de hoogte gesteld. Let op: een ontvangstbevestiging is géén uitslag. Zolang je van UWV geen uitslag over jouw bezwaar ontvangt, blijft de beschikking van kracht!

 7. Bezwaar in behandeling
  UWV bekijkt de afgegeven beschikking opnieuw. Dit gebeurt altijd door een andere medewerker dan degene die destijds de beslissing nam. Hij kijkt naar de reden(en) die jij aanvoert. Ook gaat hij na of de beslissing is gebaseerd op de juiste informatie en of alle procedures goed zijn gevolgd.

 8. Telefonisch contact
  Meestal belt UWV om het bezwaar met je te bespreken. Dit moet binnen 2 weken na ontvangst gebeuren. Is het zonneklaar dat je gelijk hebt, dan zal UWV de beschikking herzien. Uiteraard kun je jouw bezwaar ook intrekken, als je bij nader inzien vindt dat je ongelijk hebt. Denk je dat bemiddeling kan helpen, dan kun je dat ook aangeven.

 9. Hoorzitting?
  UWV kan je ook uitnodigen voor een hoorzitting. Dit is een gesprek op een UWV-kantoor. Ook jouw (ex-) werkgever, of Acture als zijn gemachtigde, kan een uitnodiging krijgen als de situatie daarom vraagt. Tijdens de hoorzitting kunnen beide partijen hun standpunt toelichten. Jij en Acture zijn echter geen van beide verplicht om eraan mee te werken.

 10. Uitslag
  UWV stuurt je een beslissing toe. Dit moet binnen 13 weken gebeuren. Als UWV niet tijdig kan beslissen, moet het dat aan jou melden.

 11. In beroep?
  In de beslissing staat of UWV zijn beschikking herziet of niet. Ben je het niet met de uitslag eens, dan kun je in beroep gaan. Ook jouw (ex-) werkgever, of Acture als zijn gemachtigde, heeft deze mogelijkheid. In de beroepszaak toetst de rechtbank of alle wettelijke regels goed zijn toegepast. Bijvoorbeeld of wij je voldoende op je verplichtingen en nalatigheid hebben gewezen voor we UWV om een sanctie vroegen. En of UWV voldoende informatie had om tot zijn oordeel te kunnen komen. Na de uitspraak is hoger beroep mogelijk.

 12. Tijdens beroepszaken
  In afwachting van de uitspraak op het beroep betaalt UWV de WW-uitkering uit volgens de eerder afgegeven beschikking. Zolang je nog recht hebt op (een deel van) de WW-uitkering, blijven wij je gewoon begeleiden volgens de afspraken die we hierover met je hebben gemaakt. Is er een uitspraak, dan bekijken we pas na het verstrijken van de bezwaartermijn of er reden is om iets te wijzigen. Bij beroep en hoger beroep moet je verder rekening houden met juridische kosten. Over de procedures kun je meer lezen op uwv.nl.