De huidige situatie: de Ziektewet aanvullingsverplichting verschilt per type contract
Wanneer een uitzendkracht in de huidige situatie ziek wordt en een uitzendovereenkomst met uitzendbeding heeft, betekent dit einde dienstverband. De zieke uitzendkracht beland in dat geval in de Ziektewet en krijgt een aanvulling van de werkgever op de Ziektewetuitkering. Deze bedraagt tot 90% in het eerste ziektejaar (70% Ziektewetuitkering en 20% loonaanvulling) en tot 80% in het tweede ziektejaar (70% Ziektewetuitkering en 10% loonaanvulling).

Wanneer een uitzendkracht een uitzendovereenkomst zónder uitzendbeding heeft, dan krijgt hij of zij die aanvulling op de Ziektewet momenteel niet. De voornaamste reden hiervoor is dat een uitzendkracht zonder uitzendbeding in dienst blijft, en de uitzendovereenkomst – in tegenstelling tot overeenkomsten met uitzendbeding – niet beëindigd wordt. Is dit dan financieel gunstig voor een uitzendkracht? In ieder geval niet wanneer een uitzendkracht langdurig ziek is. Uitzendovereenkomsten worden in de meeste gevallen namelijk maar gesloten voor een periode van drie tot maximaal zes maanden.

De situatie per 1 juli: de Ziektewet aanvullingsverplichting is gelijk voor beide contractvormen
Met de nieuwe cao wordt deze ongelijkheid opgelost. Het maakt vanaf 1 juli niet uit of een uitzendkracht een uitzendovereenkomst mét of zonder uitzendbeding heeft. De werkgever is in beide gevallen verplicht om de Ziektewetuitkering aan te vullen. Met 20% in het eerste ziektejaar en 10% in het tweede ziektejaar.

“Vanaf 1 juli krijgt een langdurig zieke uitzendkracht zowel mét als zonder uitzendbeding een aanvulling op de Ziektewet in Fase A/1-2.”

Uitzendovereenkomsten worden duurder
Dit betekent concreet dat met de ingang van de nieuwe cao een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding een stukje duurder wordt voor jou als werkgever in de uitzendbranche. Vanaf 1 juli ben je namelijk verplicht tot een loonaanvulling boven op de Ziektewetuitkering. Houd er rekening mee dat de kosten hiervoor behoorlijk fors kunnen zijn, zeker als een uitzendkracht twee jaar in de Ziektewet zit.

Voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding heb jij als werkgever nu ook al een Ziektewet aanvullingsverplichting. In dat opzicht wordt dit dus niet duurder vanaf 1 juli. Wel heb je met deze contractvorm vanaf 1 juli te maken met een langere loonaanvullingsverplichting bij ziekte. Houd hierbij dus rekening met extra kosten op dit vlak.

Eigen bijdrage van uitzendkracht
Voor de loonaanvulling op de Ziektewetuitkering kun jij als werkgever een percentage inhouden op het loon van de uitzendkracht. Dit percentage wordt per 1 juli verlaagd naar maximaal 0,30% (BV1) of maximaal 0,70% (BV2). Tot risicogroep 1 (BV1) worden flexibele arbeidskrachten gerekend die ter beschikking worden gesteld voor het verrichten van werkzaamheden in de sectoren: administratie, algemeen-, productie- en managementondersteuning, sociale zaken en automatisering. Tot risicogroep 2 (BV2) behoren flexibele arbeidskrachten werkzaam als technisch- en productiepersoneel of die ter beschikking worden gesteld voor het verrichten van werkzaamheden in de buitendienst. Uitzendkrachten doen nu ook al een eigen bijdrage voor de Ziektewetaanvulling. Vanaf 1 juli wordt die bijdrage dus kleiner. Dit is gunstig voor de uitzendkrachten, maar voor jou als werkgever betekent dit dat de loonbelasting omhooggaat.

De uitzendbranche vergeleken met andere branches
Een terugkerende discussie – en tevens aanleiding voor de cao aanpassingen – is dat het financieel gezien momenteel niet zo netjes geregeld is in de uitzendbranche wanneer een uitzendkracht ziek wordt. Regelmatig wordt er gesproken over de oneerlijke situatie dat uitzendkrachten zonder uitzendbeding zomaar in de Ziektewet terecht komen. Wat daarbij vaak vergeten wordt, is dat een uitzendkracht wel het recht heeft op een loonaanvulling op de Ziektewetuitkering. Dit in tegenstelling tot medewerkers in andere branches die een ‘gewoon’ dienstverband hebben en waarbij dit vaak niet het geval is. Het gros van de Nederlandse werkgevers vult de Ziektewetuitkering van langdurige zieke medewerkers namelijk niet aan, zeker niet wanneer de arbeidsovereenkomst geëindigd is. In dat opzicht hebben uitzendkrachten het financieel gezien bij ziekte helemaal niet zo slecht. Veel ‘gewone’ werknemers in Nederland zijn momenteel slechter af dan uitzendkrachten met uitzendbeding.

Met een specialist van gedachten wisselen?

De nieuwe uitzend-cao heeft grote impact en vraagt om een goede voorbereiding én aanpassingsvermogen. Acture helpt jou daar graag bij!

Vraag een gesprek aan en ontvang persoonlijk advies