Binnen Acture houdt Dagmara zich bezig met de bescherming van persoonsgegevens. Ze zorgt ervoor dat het juiste beleid wordt gevolgd en analyseert wat er mag worden verwerkt. Als private uitvoerder van Sociale Zekerheid moeten we strikte regels naleven, zoals de AVG en WGBO. Dagmara past deze regels op een passende wijze toe binnen Acture, waardoor het eigen karakter behouden blijft.

“Jaarlijks organiseren wij opfris cursussen voor al onze medewerkers”
Dagmara Boumans

betrokkenen te waarborgen. Acture gaat verder door jaarlijks interne audits op het gebied van gegevensbescherming en privacy te organiseren. Deze audits onderzoeken knelpunten en plaatsen kritische noten bij ons eigen beleid. Zo dagen we onszelf constant uit om de lat voor privacy en gegevensbescherming binnen Acture hoog te leggen.”

Acture is ISO27001 en ISO27701 gecertificeerd, wat garant staat voor een correcte en veilige verwerking van informatie binnen onze organisatie. Dagmara vertelt enthousiast hoe ze recent ook een interactieve quiz heeft georganiseerd voor onze casemanagers. Trots deelt ze mee dat de casemanagers goed op de hoogte zijn van het privacybeleid. “Deze interactieve aanpak maakt leren over privacy niet alleen effectief, maar ook leuk en betrokken.”

Wanneer iemand via Acture een Ziektewet-, WGA- of WW-uitkering ontvangt, verwerken we automatisch persoonsgegevens. Dit doen we zeer zorgvuldig, niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook omdat vertrouwen voor ons essentieel is. Deze persoonsgegevens verwerken wij om de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving voor een werknemer te bepalen. Ze worden ook gebruikt om het recht op een uitkering te bepalen, inclusief de hoogte en duur ervan. Dit bevat natuurlijk persoonlijke informatie waarvan je niet zou willen dat deze in handen komt van onbevoegden.

In alles wat we doen, streven ernaar de privacy van betrokkenen te waarborgen en het vertrouwen te behouden. Acture blijft zich inzetten voor een hoog niveau van gegevensbescherming!

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem contact op met een van onze medewerkers.