Een proefplaatsing is bedoeld voor situaties waarin een werkgever jou een kans wil geven, maar twijfelt of je geschikt bent voor het werk. Door twee maanden op proef te gaan werken, kan een werkgever zonder loonkosten – en dus risico – bekijken of jij geschikt bent. Tijdens de proefperiode houd jij jouw uitkering en krijg je de kans om ervaring op te doen en je te bewijzen in de functie. Een proefplaatsing overleg je altijd eerst met ons door contact op te nemen met jouw casemanager. Als hij of zij de plannen goedkeurt, vul je het formulier Aanvraag toestemming proefplaatsing tijdens WW in en stuur je dit naar UWV. De voorwaarden voor een proefplaatsing zijn:

Als UWV toestemming geeft voor een proefplaatsing, hoef je tijdens een proefplaatsing niet te solliciteren. Zo kun jij je volledig richten op het leveren van goed werk en het overtuigen van jouw nieuwe werkgever. Als jij en jouw nieuwe werkgever tevreden zijn over de proefplaatsing, kun je direct in dienst treden. Het is niet de bedoeling dat er dan eerst nog een proeftijd is. UWV geeft alleen in zeer uitzonderlijke situaties toestemming voor een langere proefplaatsing dan twee maanden.