Dat hangt af van jouw situatie. De meeste werknemers in de sectoren overheid en onderwijs vallen onder een cao-bepaling die recht geeft op een aanvulling op de WW. Soms worden er ook afspraken over gemaakt in het kader van een sociaal plan. Verder is het natuurlijk mogelijk dat je – bijvoorbeeld bij het aangaan van een hypotheek – zelf een private Werkloosheidsverzekering hebt afgesloten. Tot slot kun je recht hebben op een aanvulling van de overheid omdat je niet kunt rondkomen. Hiervoor kom je in aanmerking als jouw inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op jou van toepassing is. Je leest hier meer over bij de vragen over onvoldoende inkomsten. Jouw (ex-)werkgever kan je vertellen of jij onder een WW-aanvullingsregeling valt. En zo ja, wat voor regeling dit is en welke instantie deze uitvoert.