Het actuele verzuimpercentage bereken je door het aantal zieke werknemers te delen door het totaal aantal werknemers en dit te vermenigvuldigen met 100.

Je kunt het verzuimpercentage ook over een bepaalde periode berekenen op basis van ziektedagen ten opzichte van werkdagen. Je deelt dan het aantal ziektedagen gedeeld door het aantal werkdagen, keer 100.

Het gemiddelde verzuim­percentage in Nederland ligt meestal tussen de 3 en 6 procent.