Dit doet de bedrijfsarts door medische informatie op te vragen bij de behandelaar, huisarts en/of specialist. De bedrijfsarts kan door deze medische informatie beoordelen of er sprake is van een medisch objectiveerbare aandoening én of de (ex-)werknemer hiermee wel of niet in staat is zijn werk uit te voeren. En zo vaststellen of er recht is op een Ziektewetuitkering.

Er zijn landen waar de (ex-)werknemer een ziektebrief van zijn eigen behandelaar krijgt. In deze brief staat informatie over de periode van arbeidsongeschiktheid. Maar geen significante informatie over de oorzaak van ziekte. Deze brief is niet voldoende voor de bedrijfsarts om het recht op Ziektewet vast te stellen.

Bij reële twijfel kan de Ziektewetuitkering opgeschort worden tot de bedrijfsarts de medische informatie heeft beoordeeld.