In de werkwijzer poortwachter staat dat ook wanneer de (ex-)werknemer in het buitenland verblijft, ‘de nodige inspanningen’ van de (ex-)werkgever worden verwacht in het kader van re-integratie. De (ex-)werknemer heeft de plicht mee te werken aan de re-integratie inspanningen. Het is belangrijk de inspanningen goed vast te leggen. Dit doet Acture op de volgende wijze:

De (ex-)werknemer moet re-integratieopdrachten bij de casemanager of de re-integratie consulent aanleveren. Hiermee wordt het re-integratieproces gemonitord. Nadat het spoor 2 traject opgestart wordt, wordt de werknemer actief begeleid door een job coach/re-integratie consulent. Deze professional begeleidt het re-integratieproces en controleert de voortgang.  Elke 2 maanden stuurt hij de voortgangsrapportage naar de casemanager. In de voortgangsrapportage (ook beschikbaar in ons verzuimsysteem Klout7) staat de informatie over alle gerealiseerde re-integratie activiteiten zoals uitgevoerde opdrachten en het sollicitatieoverzicht.