Dit hangt af van de situatie. Jouw casemanager bekijkt steeds wat in jouw geval het beste is. Als er een kans is dat jouw situatie snel verandert, is er maandelijks contact. Wanneer snelle veranderingen minder voor de hand liggen, kiest de casemanager eerder voor twee-, drie- of viermaandelijkse contactmomenten.

Wij gaan hierbij uit van de inschattingen die de verzekeringsarts van UWV heeft gemaakt. Verwacht die dat jij na vier maanden een bepaalde vooruitgang hebt geboekt? Dan nemen we vóór het verstrijken van die termijn contact met je op om te bespreken of die verwachting uitkomt. Het contact is altijd bedoeld om te kunnen volgen of jouw mogelijkheden om te werken in de loop van de tijd veranderen. Op die manier kunnen wij de begeleiding tijdig aanpassen als dat nodig is. Of een herbeoordeling aanvragen bij UWV, als we denken dat dit zinvol is. Uiteraard kun je los van de gemaakte afspraken ook altijd contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt.