Dit hangt af van jouw situatie. Jouw casemanager bekijkt steeds wat in jouw geval het beste is. Als er een kans is dat jouw situatie snel verandert, is er wekelijks contact. Wanneer snelle veranderingen minder voor de hand liggen, kiest de casemanager eerder voor maandelijkse of tweemaandelijkse contactmomenten.

Wij gaan hierbij uit van de afspraken die we met jou gemaakt hebben en de informatie die jij aan ons doorgeeft. Het contact is altijd bedoeld om te kunnen volgen hoe jouw re-integratie verloopt. Op die manier kunnen wij de begeleiding en de met jou gemaakte afspraken tijdig aanpassen als dat nodig is. Uiteraard kun je los van de gemaakte afspraken ook altijd contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt.