Dit hangt af van de situatie. Jouw casemanager bekijkt steeds wat in jouw geval het beste is. Als er een kans is dat jouw situatie snel verandert, is er wekelijks contact. Wanneer snelle veranderingen minder voor de hand liggen, kiest de casemanager eerder voor twee-, drie- of vierwekelijkse contactmomenten.