Heb je in 2022 een uitkering van Acture of Acture Bedrijven (voorheen ActivaSZ) ontvangen? Dan krijg je van ons een jaaropgaaf. Deze vind je in het portal van de uitkeringsspecificaties. Meer informatie

Een WGA-excedentverzekering speelt in op het feit dat een WGA-uitkering niet altijd is gebaseerd op het volledige salaris dat werknemers vóór hun arbeidsongeschiktheid verdienden. De loongerelateerde uitkering (LGU) en de loonaanvullingsuitkering (LAU) zijn weliswaar altijd een percentage van het salaris. Maar hierbij geldt een bovengrens, het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen. Verdiende je meer dan het plafondbedrag? Dan wordt de uitkering niet over jouw werkelijke salaris berekend, maar over het maximumdagloon. De uitkering bestaat zo feitelijk uit een lager percentage van jouw salaris. De excedentverzekering neemt dit verschil weg of verkleint het. In de praktijk hebben alleen werknemers met een hoog inkomen baat bij deze verzekering. De overheid corrigeert het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen ieder halfjaar in verband met de inflatie. Je vindt de actuele bedragen op uwv.nl.