Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

Een WGA-excedentverzekering speelt in op het feit dat een WGA-uitkering niet altijd is gebaseerd op het volledige salaris dat werknemers vóór hun arbeidsongeschiktheid verdienden. De loongerelateerde uitkering (LGU) en de loonaanvullingsuitkering (LAU) zijn weliswaar altijd een percentage van het salaris. Maar hierbij geldt een bovengrens, het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen. Verdiende je meer dan het plafondbedrag? Dan wordt de uitkering niet over jouw werkelijke salaris berekend, maar over het maximumdagloon. De uitkering bestaat zo feitelijk uit een lager percentage van jouw salaris. De excedentverzekering neemt dit verschil weg of verkleint het. In de praktijk hebben alleen werknemers met een hoog inkomen baat bij deze verzekering. De overheid corrigeert het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen ieder halfjaar in verband met de inflatie. Je vindt de actuele bedragen op uwv.nl.