Een WGA-hiaatverzekering verkleint het inkomensverschil (hiaat) tussen jouw laatstverdiende salaris en jouw WGA-uitkering. Hoe groot dit verschil is, hangt af van het soort uitkering dat je krijgt: een loongerelateerde uitkering (LGU), een loonaanvullingsuitkering (LAU) óf een vervolguitkering (VVU). Bij de vervolguitkering is het verschil met jouw laatste loon het grootst. In welke gevallen en in hoeverre de hiaatverzekering de verschillen tussen jouw salaris en de drie uitkeringen aanvult, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden.